Socialstyrelsen har genom registerdata kunnat visa på hög samsjuklighet hos vuxna med adhd. Det är sedan länge känt att adhd innebär en ökad risk för psykiatrisk samsjuklighet, däremot finns det mindre forskning om adhd och somatiska sjukdomar (Konsekvenser för vuxna med diagnosen adhd – Socialstyrelsen – 2019-07-21).