Intressepolitik, information, samarbete.

Attention Borås ska fortsätta sprida information om att vi startat
igen efter pandemin. Vi ska arbeta intressepolitiskt kring skola,
arbete, psykiatrin, samsjuklighet samt rehabilitering.

Det behövs fler som vill bidra ibland, maila gärna om du är
speciellt intresserad av något.

Aktiviteter för medlemmar.

Föreningen ordnar löpande medlemsträffar och aktiviteter som riktar sig till alla medlemmar, vuxna, barn, familjer och tonåringar. Saknar du någon aktivitet? Hör av dig!

Projekt

Bildstöd i vardag, skola och arbete för personer med NPF. Vill du
prova bildstöd själv eller för ditt barn? Maila ditt intresse!
Då får du vara med från början i lugn takt och lära dig använda
programmet Widgitonline. Studiebesök till Dart i Göteborg
planeras också. De är specialiserade på bildstödsanvändning
genom forskande logopeder.

Omvärldsbevakning

Tillsammans i Attention Borås håller vi oss uppdaterade för att
kunna se när och var vi kan samverka, på konferenser, möten
och olika arrangemang som berör NPF.
Även här skulle vi önska hjälp från dig som medlem. Skulle du
vilja vara med på till exempel en digital föreläsning och skriva en
mycket kort sammanfattning av föreläsningen som kan läggas ut
på vår hemsida?

Vill du vara en aktiv medlem?

Styrelsen behöver hjälp av ”resurspersoner”, som kan hjälpa till
någon enstaka gång (med synpunkter eller ett handtag när det
passar). Maila gärna om du kan bli en resursperson, som vi får kontakta!

  • DU KOMMER ATT SAMARBETA MED ETT AKTIVT GÄNG
  • DET ÄR BÅDE STIMULERANDE OCH ROLIGT!

Samarbetskontakter

2023 har vi många möjligheter att skapa nyttiga kontakter. Maila
gärna om du vill tipsa oss om det du tycker är viktigt.