Attention Borås är en ideell förening som bildades 2010. Våra medlemmar finns dock runt hela sjuhäradsområdet.

Lokalföreningens uppgift, inom sitt område är:
Att arbeta intressepolitiskt för att förbättra livssituationen för personer med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar.
Att stödja familjer med barn och ungdomar med dessa funktionsnedsättningar samt bevaka och tillvarata deras intressen.
Att skapa nätverk, stödgrupper och annan medlemsnära verksamhet i syfte att stötta våra medlemmar.

Vi finns på Träffpunkt Simonsland – Viskastrandsgatan 5.