Namn Namnsson

Ordförande 01234567 0701234567

Person Namn

Sekreterare 0123454 0701234567

Person Nr Tre

Kassör 012345678 07000000000

Styrelsen:

Ordförande: Ami Held

Vice ordförande: Kicki Andersson

Sekreterare: Monika Golcher

Kassör: Karin Nordqvist

Ledamot: Hazar El Hassan

info@boras.attention.se