Välkommen till Attention Borås

Vi kämpar tillsammans för ett fungerande liv med NPF. Sidan är under uppbyggnad, vill du hjälpa till med det eller har tips kring innehåll och eller design kontakta oss på info@boras.attention.se

Påverka Attention Borås arbete och planering genom att klicka på bilderna nedan.

Aktiviteter och medlemsträffar

Frågor till Psykiatrin

Frågor till elevhälsan i Borås Stad