Forskning har i decennier visat att relationen är viktigare än metoden när det kommer till att skapa goda samtal. Men hur gör vi egentligen för att skapa göda relationer och hur kan vi förfina våra sätt att få till meningsfulla samtal?

I den här boken beskrivs konkreta hållpunkter för att bygga relationer, synliggöra behov, utforska känslor, aktivera resurser och undersöka vad vi kallar må-bra-mönster. Vi påminns om vikten av att ha ett tydligt fokus, förbereda oss väl och samtidigt lära oss att improvisera och exprimentera.

Vad händer exempelvis när vi lånar synsätt från dem vi möter och översätter perspektiv från dataspelsvärlden till en persons vardagsliv? I bokens avsnitt om spelfullhet ger författarna exempel på hur vi kan låna förutsägbara principer som finns i spelvärlden till att få bättre grepp om vardagen.

Författarna har stor erfarenhet av möten med personer med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (npf). Boken vänder sig till dig som arbetar med möten inom vård, skola, omsorg samt ideell verksamhet och kan ses som en integratic handbok i konsten att leda samtal.

Johan Bysell har en examen i psykologi och kommunikationsvetenskap och vidareutbildning inom relationell psykoterapi. Han har mångårig erfarenhet av förändringsarbete utifrån ett systematiskt synsätt.

Michael Hjerth är legitimerad psykolog med inriktning mot kognitiva psykologi, hälsoperspektiv och lösningsfokuserad terapi. Han har bland annat utvecklat ett arbetsätt med referenser till spelvärlden.