Barn lär av att lyckas. Om vi ser till så de inte lyckas kommer de inte utvecklas och lära sig. Vi måste hela tiden skapa situationer så barnen kan lyckas. Annars får barnen en självbild om säger att jag är en sådan som misslyckas.

Bo Hejlskov Elvén – Bokstavsbarnen – SVT – 2022

När de tre hörnen i modellen social, pedagogisk och fysisk miljö samspelar utifrån barnets och elevens behov och förutsättningar kan utbildningen bli tillgänglig. Källa: www.spsm.se
Källa www.spsm.se