När vi talar om adhd handlar det inte om att helt plötsligt hamna på botten, gå in i väggen eller tappa greppet. Det handlar istället oftare om hela liv i konstant motcind och med ständiga grundstötningar.

Vi vet idag, tack vare forskning och lång klinisk erfarenhet, att adhd tar sig olika uttryck hos olika individer. Vi vet också att biologiska skillnader mellan könen spelar roll och vi vet mycket om vad som ligger bakom problemen vid adhd.

Men vad vi ännu inte vet så mycket om är vad som är unikt hos flickor och kvinnor. Vi missar flickorna med adhd när vi letar efter symptom som är vanligare hos pojkar.

“Under mina år som läkare har jag träffat många flickor och kvinnor med odiagnostiserad adhd som har kämpat så hjärtskärande hårt för att få ihop sina liv. Tyvärr har varken forskningen eller vården haft särskilt stort intresse för flickors och kvinnors unika utmaningar vid adhd och kunskapen är fortfarande skrämmande låg. Den här boken är till er.”