Verksamhetsberättelse 2022

Borås 2023-02-15

Attention Borås hade den 27 mars årsmöte och det mötet
avslutades eftersom det inte gick att utse en ordförande. Den 9
augusti hölls med hjälp av Jennifer Blomkvist (Riksförbundet
Attention) och Anders Pettersson (föreningskonsult) ett extra
årsmöte digitalt och en ny styrelse röstades fram.
Ordförande: Anne-Marie Held
Vice ordförande: Christine Andersson
Sekreterare: Monika Golcher
Kassör: Karin Nordqvist
Ledamot: Hazar El Hassan
Revisor: Camilla Jansdotter
Valberedning: Jennifer Blomkvist och Anders Pettersson


Möten


Därefter påbörjades det intensiva arbetet med att få igång
föreningen igen, dels för att den varit vilande under pandemin
och dels för att det var en helt ny styrelse och föreningen hade
vid årsmötet 2022 en komplicerad och trasslig bakgrund.
Posten var utspridd på tre olika care of adresser. Den nya
styrelsen vägrades få tillgång till gamla dokument samt
bokföring, vilket fortfarande inte klarats ut. Styrelsen har även
varit i kontakt med föreningsarkivet i Borås och där finns inte
några dokument från Attention Borås.

Efter det konstituerande styrelsemötet hade vi under hösten fyra
styrelsemöten. För att öka säkerheten på vårt bankkonto
använder vi oss nu av dubbelsignering.
Aktiviteter

Attention Borås har under hösten kontaktat olika föreläsare för att
bilda oss en uppfattning om utbud och priser.
Ulrika Aspeflo föreläste om bildstöd i vardagen och skolan den
21 september. Hennes bok ”I relation till lärande –
kommunikationsstöd i undervisningen” rekommenderas.

Vi fortsätter att undersöka möjligheten att få Lotta Borg Skoglund
som föreläsare på Träffpunkt Simonsland. Lotta Borg Skoglund är
docent vid Uppsala Universitet, överläkare i psykiatri, grundare
av Smart Psykiatri och författare till ”Adhd från duktig flicka till
utbränd kvinna” och har tillsammans med Martina Nelson skrivit
”Svart bälte i föräldraskap” och ”Adhd på jobbet”. Martina Nelson
är psykolog, specialist i neuropsykologi och verksamhetschef på
Smart Psykiatri.

Under hösten har styrelsen samlat in (genom enkät)
medlemmarnas önskemål om aktiviteter. Följande aktiviteter finns
det önskemål om: frisbee, bordtennis, bowling, fotboll, pyssel,
golf, padel, cykla, shopping, promenader, lära känna varandra,
café, badhus, utflykt, tjejkväll, Riks regionsaktiviteter, spakväll,
sällskapsspel, hyra idrottshall, disco, bondgård och filmkväll.

Den 10 november 2022 hade vi en medlemsträff och efter det
skickades inbjudan ut till aktivitet på 4H med start 31/1 och en
pysseleftermiddag hos Pysselskafferiet den 5 februari. Dessa fick ställas in pga för få anmälda.

Attention Borås medverkade på Funktionshinderdagen i
Kulturhuset den 3 december 2022.

Medlemsantal


Attention Borås bestod vid årsslutet av 2022 av:
98 Huvudmedlemmar
53 Familjemedlemmar
1 Stödorganisation Tranemo
24 personer under 21år
Medlemmarna finns i Alingsås (7), Bollebygd (19), Borås (67),
Mark (23), Svenljunga (12), Tranemo (5), Ulricehamn (15) och
Vårgårda (2). Medlemsportalen visar aningen olika siffror
beroende på sökkriterier men inte några större skillnader.
Samarbetskontakter
I dagsläget har vi haft kontakt med:
Ansvariga på Simonsland
Funktionsrätt
Studieförbundet Vuxenskolan
BIS (Brukare i samråd)
Radio Sjuhärad
Odenslund 4H
Smart Psykiatri (Lotta Borg Skoglund)
Försäkringskassan
Brukarrummet, SÄS
Intressepolitisk utredare Riksförbundet Attention
Attention Göteborg (positiva till samarbete för föreningarna inom
Västra Götaland).

Föreningstack


Stort tack till Jennifer Blomkvist och Anki Sandberg på
Riksförbundet Attention och till föreningskonsulten Anders
Pettersson för hjälp och stöd i att komma i gång med föreningen
igen efter pandemin.
Stort tack även till Träffpunkt Simonsland och Psykiatrin på SÄS
för positivt mottagande när vi nu kommit i gång.