ACT- metoden lär dig: upptäcka och acceptera negativa tankar, undvika att fastna i dem och leva ett liv som fungerar.

Acceptans, engagemang och medveten närvaro! Sluta grubbla börja leva är mer än en vanlig självhjälpsbok för ett visst problem. Den tar fasta på människans komplexitet, och visar hur du kan gå från lidande till ett liv där du är tillfreds med dig själv och din omgivning. Istället för en evig kamp mot dina inre demoner visar den här boken hur du kan leva fullt ut med din livshistoria, genom att acceptera dina rädslor, din ilska eller din sorg.

ACT- metoden (Acceptance and Commitment Therapy), även kallad tredje vågens KBT, lär ut vikten av acceptans, engagemang och medveten närvaro (mindfulness), samt att du utvecklar en beredskap till öppenhet för alla de upplevelser som kommer i din väg. Boken innehåller flera enkla övningar för att öka din närvaro och uppmärksamhet. Du har bara ett liv och det är dags att acceptera och leva det – här och nu!