Adhd från duktig flicka till utbränd kvinna (Lotta Borg Skoglunds bok) är en bra beskrivning på mig. Har mina första minnen som den duktiga flickan från lekis och sedan har det fortsatt. Alltid hittat strategier för att klara skolan från grundskolan till Högskolan. Men vad det tagit energi – hade min stress och ångest började visa sig på mellanstadiet. Ont i magen, oro, rädsla och hetsätning. I grundskolan underpresterade jag på grund av min då odiagnostiserade Adhd eftersom jag inte kunde koncentrera mig på lektionerna. Var rädd för att få frågor av lärarna eftersom jag inte kunde svara fort nog.

Efter gymnasiet hade jag flera olika anställningar eftersom jag aldrig hittade rätt. Hoppade på och av olika utbildningar av samma anledning. Till slut hittade jag en utbildning (förskollärare) som jag trivdes på. Dock blev det bara 5 år som förskollärare. Yrket passade inte min Adhd, för mycket intryck, ett arbete som aldrig blev klart och följde med den hyperaktiva hjärnan hem.