Denna text är hämtad från Region Uppsalas hemsida.

Samsjuklighet

Vuxna med adhd/add behöver utveckla och använda sig av kompenserande strategier för att bemästra och fungera med sin funktionsnedsättning. Men det är vanligt att man med stigande ålder inte orkar upprätthålla de strategier man tidigare använt sig av. Det tar för mycket energi. Konsekvenskerna blir att andra symtom visar sig, såsom fysiska smärtor eller ångest.

Det är inte ovanligt att man tidigare upplevt ett flertal misslyckanden i stitt liv, till exempel ständig kritik från omgivningen, mobbning, svårigheter i skolan eller i arbetslivet, något som kan leda till negativ självbild.

Lotta Borg Skoglund som är docent vid Uppsala Universitet, överläkare i psykiatri och grundare till Smart Psykiatri belyser ofta i intervjuer hur viktigt det är att skilja på prestation och funktion när du har en patient med adhd.

I en intervju betonade Björn Roslund som är barn- och vuxenpsykiater och författare till boken Haja adhd att “det är svårt att vara barn med adhd, det är ännu svårare att vara förälder till ett barn med adhd och har du själv adhd som förälder så blir det tio gånger svårare”

Rikförbundet Attentions skolrapport höstterminen 2022 visade att 44% av de som svarade på enkäten var sjukskrivna för utmattning/psykisk ohälsa. Detta är alltså en grupp människor som behöver tas på allvar.

Saknar du några appar som du tycker är bra maila ditt tips till info@boras.attention.se