En skola kan också bli medlem i Attention. Det finns två alternativ skolan kan bli medlem som stödorganisation eller så kan en person som arbetar på skolan bli medlem och skolan betalar.

Alla gör sitt bästa hela tiden och räcker inte det måste vi titta på varför det inte gör det. För stora krav/förväntningar i situationen?

Bo Hejlskov Elvén – Bokstavsbarnen – SVT – 2022