Vi vet så himla mycket mer om adhd idag än vad vi gjorde för 10-20 år sedan. Vi visste ju inte att det fanns hos vuxna.

Vi har gått ifrån lite att tänka adhd/add så där och intresserar oss mycket mer för de underliggande svårigheterna.

När man tittar på dem kan man också förstå att olika personer med adhd kan fungera på så himla många olika sätt. Många med adhd berättar att de har som gemensamt att det är svårt att överblicka och hur det hänger ihop.

Man har svårt att reglera saker energi, aktivitet, humör, känslor, hunger och sömn.

Att man har svårt för att filtrera bort saker som är ovidkommande och att man kan tycka att det är svårt att byta spår. När det man gör inte fungerar längre att byta och testa något annat.

Förstår man adhd på det sättet så tänker jag att det blir både roligare och lättare för den som har diagnosen att begripa varför jag gör som jag gör och det blir lättare för dem i omgivningen att stötta och ge rätt förutsättningar att lyckas.

Lotta Borg Skoglund, Nyhetsmorgon, 18 Augusti 2022

Adhd enligt diagnosmanualen

Kriterier för ouppmärksamhet

 • Gör ofta slarvfel.
 • Svårt att bibehålla uppmärksamhet.
 • Lyssnar inte på tilltal och har svårt att fokusera i samtal.
 • Kan inte följa instruktioner eller färdigställa uppgifter.
 • Har svårt att organisera, strukturera och planera.
 • Undviker ofta uppgifter som kräver mental ansträngning eller som är tråkiga och monotona.
 • Tappar ofta bort viktiga saker.
 • Är glömsk.

Kriterier för hyperaktivitet/impulsivitet

 • Brukar ofta pilla med saker.
 • Har svårt att sitta stilla längre stunder.
 • Lider av en inre rastlöshet.
 • Kan inte genomföra aktiviteter lugnt, stillsamt och måttligt.
 • Är ofta på högvarv.
 • Pratar överdrivet mycket.
 • Kastar ur sig svar.
 • Har svårt att vänta på sin tur.
 • Inkräktar ofta på andra och har svårt att respektera gränser.