Informationen nedan kommer från do.se.

Hur kan diskriminering se ut?

Personer med olika former av funktionsnedsättning kan mötas av till exempel diskriminerande rutiner och regelverk eller människors stereotypa föreställningar, normer och okunskap. Normer om förväntad funktionsförmåga gör att personer med funktionsnedsättning många gånger inte blir bedömda utfrån sina individuella förutsättningar och behov.

Missgynnande

Det är om någons handlande, beslut eller beteende får en negativ följd för någon annan, det vill säga en skada, nackdel eller ett obehag. Det kan handla om att en person kommer i ett sämre läge eller går miste om en förbättring en förmån eller service.

Kränkande behandling

Det kan till exempel vara nedsättande ord, ryktesspridning, förlöjligande eller fysiska handlingar som slag, sparkar och knuffar, men kan även bestå av utfrysning eller hot. Kränkande behandlingkan också förekomma på internet, till exempel på sociala medier.

Antidiskrimineringsbyrån Väst

Om du bor i Västra Götalandsregionen (dock inte kommunerna i Fyrbodal) kan du kontakta Antidiskrimineringsbyrån Väst för rådgivning angående diskriminering.