Här kommer en lista på Attention Borås alla sidor:

Menyer längst upp:

           Innehåller först länk till Aktiviteter för medlemmar i Attention Borås (igen).

              Sedan bild/textstycken om:

            Medlemsfika Attention Borås (25 sept)

            September: Attentions skolkampanj (med länk till Riks)

            Aktiviteter för barn och ungdomar i Borås (med länk till Borås, Tillgänglig Fritid)

Länkrutor (svarta) på förstasidan:

   Bild 2: ”Text: Samsjuklighet”, Leder till:

 •                Samsjuklighet
  • •.Ätstörningar – Länkar till 1177, en engelsk sida och ARFID:
  • •.Sömnstörning (ingen länk) 
  • •.Utmattningssyndrom (ingen länk) 
  • •.Spelberoende (Sida om Kunskapstöd från Socialstyrelsen) 

   Bild 3: ”Välkommen till självhjälp på vägen” – Extern länk (verkar bra).

   Bild 4: ”Skolan” – Leder till:

   Bild 5: ”Arbetslivet” – Leder till:

  • •.Arbetslivet – Externa länkar samt en länk igen till 
  • •.”Försäkringskassan” (nedan) 

   Bild 6: ”Försäkringskassan” – Leder till

   Bild 7: ”Träffpunkt Simonsland”

   Bild 8: Boktips (Nio böcker med var sin sida på Borås Attention):

   Bild 9:  ”Bloggar”, Leder till sidan Bloggar

  • •.En sida som länkar till två bloggar: Smart Psykiatri och Björn Rudman. 

   Bild 10, 11, 12 ”SVT Play”, ”UR Play” och Youtube:

  • •. SVT Play – Länk till Superföräldrar (går ej längre att se)
   • – Länk till Bokstavsbarnen.
  • •.UR Play (saknar länk) 
  • •.Youtube 

   Bild 13: ”Appar”

   Bild 14: ”Bildstöd” (Tom sida)

   Bild 15: ”Funktionsrättsbyrån”        (Länk till Funktionsrätt Sverige – gammal)

   Bild 16: ”Poddar”

  • •.Poddar – Diverse poddar, inte alla om NPF. 

   Bild 17: ”BT”

  • •.Borås Tidning (två länkar till låsta artiklar om frånvaro i skolan) 

Bred länkruta: För dig som möter personer med NPF i din yrkesprofession

Medlemsenkäter

 • •aktiviteter och medlemsträffar – vad vill du göra 
 • •Frågor till Psykiatrin  
 • •Frågor till elevhälsan i Borås Stad  

internationella rapporten om ADHD 2022 (länk till kompendium på 40 sidor)

Sist en länk till Endast för styrelsen Attention Borås.

Övriga sidor (som jag inte hittat länkar till):

 • . 

Lösenordskyddade sidor:

Sidor som inte länkas till någonstans (jag ser inte det):

Sida som jag skapat för att få överblick: