Naturen har försett mig med lockigt hår… Tidigt inledde jag min kamp mot detta orregerliga hårburr. Nu… har jag för länge sedan givit upp detta krig och kommit till ro med mitt hår precis som det är. Vem vann kriget? Inte jag i alla fall…

Eller kan man faktiskt säga att jag vann, just därför att jag gav upp kampen?

Acceptans innebär att välja att se och stå ut med både sin inre och yttre verklighet, utan att fly, undvika, förvränga eller döma den – hur plågsam den än kan vara. Ett accepterande förhållningssätt innebär inte att avstå från att söka förändring i en svår situation, utan att sluta föra krig mot tillvaron och sig själv. En del liknar det vid lugnet efter stormen.

Att acceptera är, även om det kan tyckas paradoxalt, att vi handlar aktivt, i enlighet med våra värderingar och mål.

Att leva ett liv, inte vinna ett krig visar hur vi kan nå en mer accepterande hållning – och på så sätt större harmoni. Boken innehåller många praktiska tips, exempel och övningar. Att leva ett liv, inte vinna ett krig kan användas som en självhjälpsbok, men också som fördjupningslitteratur av professionellt verksamma inom psykiatrin.

Är du förälder med en NPF-diagnos? Har du läst denna bok och vill diskutera den utifrån ett föräldraperspektiv? Maila oss på: info@boras.attention.se