Det här med positiv omformulering är viktigt när man skall lära känna alla sidor av sig själv. Tony Athwood har skrivit fantastiska böcker om autism/aspergers som jag blev påmind om av Matilda Lennartsson. Detta är också en beskrivning av högfungerande autism (Aspiekriterier).

Upptäcktskriterier för autism:

A. En kvalitativ fördel vid social interaktion, vilket visar sig på de flesta av följande sätt:

*relationer till jämnåriga karakteriseras av fullständig lojalitet och oklanderlig pålitlighet.

*frånvaro av sexism, ”ålders-ism”, fördomar mot främmande kulturer; förmåga att uppfatta människor ”så som de faktiskt är”.

*står för sina åsikter oberoende av socialt sammanhang eller av vad andra tycker.

*förmåga att hålla fast vid teorier eller perspektiv trots motstridiga fakta.

*söker åhörare eller vänner som har förmågan att:

– visa entusiasm för unika intressen och ämnen.

– uppmärksamma detaljer.

– ta sig tid att diskutera ämnen som kanske inte är de mest intressanta för andra.

*lyssnar utan att hela tiden kritisera eller ta saker för givna.

*i första hand intresserad av det som verkligen tillför samtalet något; föredrar att undvika ”ritualistiskt småprat”, triviala kommentarer och ytligt samtal.

*söker uppriktiga, positiva och genuina vänner med ett förutsättningslöst sinne för humor.

B. Talar ”autistiska” flytande, ett socialt språk som karakteriseras av minst tre av följande uttryck:

*stark inriktning på att söka sanningen.

*samtal utan dolda budskap eller dold agenda.

*ett väl utvecklat ordförråd samt intresse för ord.

*fascination för språklig humor, som ordlekar.

*avancerat bruk av visuella metaforer.

C. Kognitiva färdigheter som karakteriseras av åtminstone fyra av följande uttryck:

*stark förkärlek för detaljer.

*originellt, ofta unikt perspektiv vid problemlösning.

*sällsynt bra minne och/eller förmåga att minnas detaljer som andra oftast glömt bort eller förbisett, exempelvis namn, datum, scheman och rutiner.

*entusiastisk och tålmodig när det gäller att samla och katalogisera information om ämnesområden som intresserar personen i fråga.

*fokuserad och uthållig i sitt tänkande.

*ett ”levande lexikon” eller fotografiskt minne i kunskaper inom ett eller flera områden.

*bra på rutiner och har en stark önskan att upprätthålla ordning, vara konsekvent och noggrann.

*klarhet i värderingar/beslutsfattande opåverkat av politiska eller ekonomiska faktorer.

D. Övriga möjliga drag:

*skarp förmåga att urskilja specifika sinnesintryck och stimuli, exempelvis: hörsel, beröring, synintryck och/eller lukt.

*styrka i individuella sporter och spel, särskilt de som kräver uthållighet och visuell precision eller intelligens, exempelvis rodd, simning, bowling och schack.

*”socialt obesjungen hjälte” som utmärks av tillitsfull optimism: faller ofta offer för andras sociala brister och fördomar, men är ändå orubblig i sin tro på möjligheten om genuin vänskap.

*ökad sannolikhet, jämfört med den allmänna befolkningen, att bedriva universitetsstudier efter gymnasiet.

*visar ofta omsorg om andra som faller utanför ramen för typisk utveckling.