“En patientgrupp som behandlats styvmoderligt i vården”, skrev specialist- och överläkare Mattias Strand i Läkartidningen 2018.

Vid NPF är det vanligt att ha ett komplicerat förhållande till mat och det finns olika ätstörningar. På 1177 beskrivs Arfid/selektiv ätsörning som en av dem. Vilket innebär att personens förhållande till mat inte har något med vikt och utseende att göra utan om konsistens, lukt mm.

Precis som citatet ovan beskriver så är kunskapen inom vården låg och många har fått dåligt bemötande på grund av det.

Inte bara dåligt bemötande inom vården utan även från förskola, skola, kompisar och andra vuxna.

“Det är bara att lära sitt barn äta allt, det har jag gjort” citat från Förskollärare.

“Nu är du så pass stor att du måste själv ta ansvar för att få i dig rätt mängd energi/näring” citat från läkare på vårdcentral.

“Det ser ut som du har cancer, hur kan man vara så smal” citat från elev i skolan.

“Jasså ditt barn äter choklad, då behöver du inte oroa dig” citat från läkare på vårdcentral.

“Vilken frukost, den får du inte några muskler av” citat från idrottsledare.

Mail från skolan vid incident i matsalen: utbrott hos elev flera lärare fick rycka in – eleven som gav sig på annan elev ska vara hemma några dagar på grund av det som hände. Elever som såg händelsen: eleven blev retad för sin specialkost och kastade den på eleven som retades.

När och hur får dessa barn/ungdomar och som sedan blir vuxna bearbeta alla dessa upplevelser som garanterat satt sig på självkänslan?

Med största sannolikhet har de gett upp att bli förstådda.

Alla behöver bli bättre på att bemöta dessa personer oavsett ålder.