Vi vet att med rätt kunskap och anpassning behöver adhd inte vara ett hinder i yrkeslivet – med rätt strategier kan man fungera bra och dessutom nå sin fulla potential. Det handlar om anpassningar som är bra för alla, men särskilt viktiga om man har en diagnos.

Eftersom adhd för de allra flesta inte växer bort kan arbetslivet bli kämpigt. Vilka problem brukar uppstå när man lever med ahahoch samtidigt försöker kombinera arbete med fritid och familjeliv?

Den här boken är till dig som är vuxen och som kämpar med adhd.

Och till dig som är arbetsgivare, chef, ledare eller personal inom HR och vill förbättra möjligheterna för medarbetare med adhd att fungera och utvecklas i en hållbar arbetsmiljö.

Vår förhoppning är att du ska få försjupad förståelse för och ökad kunskap om hur adhd kan yttra sig i vuxen ålder i allmänhet och i arbetslivet i synnerhet. Vi hoppas också att du har nytta av textens tips, verktyg och strategier.